64494130_831878437183404_312445285802442

Jak to się wszystko zaczęło?

to projekt artystyczno-edukacyjny oparty o aktywizm artystyczny szerzący wiedzę, połączenie

ciała- umysłu- ducha oraz rozumienie Matki Ziemi. To projekt zgłębiający energię płynącą zarówno

w człowieku jak i w naturze.

 

Budujemy społeczność inspirując się siecią grzybni, energią drzew i ludzką potrzebą bliskości z Naturą.

 

Tworzymy społeczność wzajemnie wspierających się organizmów (ludzi, instytucji, organizacji, kooperatyw, kolektywów itp.), która inspiruje do życia w zrównoważony, wspólnotowy i samowystarczalny sposób. Pragniemy wzbudzić w społeczeństwie iskierkę nadziei, że jednocząc się w działaniu na rzecz przyrody, możemy zrobić naprawdę wiele, nie tylko dla niej, bo ona sobie bez nas poradzi, ale dla nas,

dla przyszłych pokoleń, naszych dzieci. 

Mycohood to sieć, która łączy wszystkie istoty ze sobą, by wspierać się w działaniu, wymieniać zasobami i zasilać. A wszystko po to by kreować świat w harmonii z Naturą, żeby powrócić do wartości prawdziwych społeczności i wykorzystywać nową wiedzę i technologię, bo wszystko we wszechświecie pragnie się rozwijać, ale również dostosowywać do otaczającej rzeczywistości.

To ciągła komunikacja na miarę i potrzeby obecnych czasów, abyśmy lepiej wykorzystali nasze możliwości i współżyli w zgodzie.

 

To ciągła komunikacja na miarę i potrzeby obecnych czasów, abyśmy lepiej wykorzystali nasze możliwości i współżyli w zgodzie.

Oferujemy szeroki wachlarz warsztatów edukacyjnych dla dzieci i dorosłych od kursów on-line po warsztaty stacjonarne, adresowane również do instytucji kultury/szkół/organizacji pozarządowych. Bliskie są nam wartości edukacji holistycznej. Działamy na rzecz wzrostu świadomości, posługujemy się narzędziami artystycznej ekspresji. Stosujemy zarówno miejską akupunkturę jak i internetową .

Zgłębiamy pracę z ciałem i oddechem.

Uważamy, że kreatywność to naturalny stan ducha każdego człowieka i tym spojrzeniem dzielimy się z innymi. Rozwijamy naszą relację z Naturą. Współtworzymy kooperatywy

i działamy społecznie w różnych dziedzinach. Łączymy naukę ze sztuką oraz duchowością. Popularyzujemy najnowsze badania dotyczące psychodelików. 

Mycohood współtworzą Maria Subczyńska,

Olga Rutokowska oraz Natalia Ziętara.

 

POZNAJ NAS!